Titulka Dinokroci Vzdelávací program Kurzy pre deti Vzdelávanie učiteľov Slovensko Havava, s.r.o. Košík

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Výchova bilingválnych detí
Cudzojazyčná výchova s Hocus a Lotus
2014.10.20, 16:12 884 x krát zobrazené

Nasledujúce informácie sú prebrané a voľne preložené zo stránky http://www.bilingualism-matters.org.uk/common-questions/ . Pôvodne boli uverejnené v článku ´Raising Bilingual Children´ Antonellou Sorace a Bobom Laddom v máji 2004. Článok bol publikovaný v časopise ´The Linguistic Society of America´. Sorace, A. a Ladd, D.R. 2004. Raising bilingual children. Series: Frequently Asked Questions, Linguistic Society of America.
Gestá ako most k druhému jazyku
Cudzojazyčná výchova s Hocus a Lotus
2014.09.25, 23:04 120 x krát zobrazené

Práve gestá majú osobitný a veľký význam v našom prejave. Hovoríme im aj mlčanlivé slová. Gestikulácia má ako jediná zo spôsobov neverbálnej komunikácie svoju vlastnú syntax. Jej slovník a gramatika vytvárajú ucelený jazyk, ktorý je používaný hluchonemými ľuďmi. Tí „hovorili“ pomocou prstov už pred viac než osemsto rokmi.
Prečo DVD s príbehmi Hocusa a Lotusky nemajú titulky?
Cudzojazyčná výchova s Hocus a Lotus
2014.09.21, 21:59 151 x krát zobrazené

Rodičia neprekladajte deťom rozprávky! Nepomáhate im. Naopak definitívne brzdíte ich spontánny prejav v novom jazyku! Animované filmy Hocus&Lotus (H&L) sú nie bežnými rozprávkami. Ide o výukovú lingvistickú pomôcku, ktorá v súčinnosti s celou metodológiou naratívneho formátu H&L napomáha osvojovaniu si nového jazyka u detí. A ako to vidím zo skúsennosti z kurzov pre deti od 1 roka, aj pre ich mamičky.Nakoľko ide o didaktický materiál, DVD H&L obsahujú niekoľko dôležitých princípov pre osvojenie si jazyka. Princíp časového prepojenia jazyka a akcie. Princíp opakovania. Princíp zažitej skúsenosti.
21 kilometrov pre deti, zabehal si aj Hocus s deťmi
Promo akcie
2014.09.08, 09:00 142 x krát zobrazené

Dňa 7.9.2014 bol Hocus pomôcť na krásnej akcii na Partizánskej lúke - bol zabávať deti a zabehnúť 21 kilometrov pre deti. Nakoľko sa ale Hocus dopredu veľmi najedol nakoniec zvládol len trasu D pre deti, takže deti behali s väčšou radosťou, keď mohli naháňať Hocusa.
Prečo si vybrať certifikované kurzy Hocus a Lotus
Skúsenosti z kurzov Hocus a Lotus
2014.08.30, 01:57 272 x krát zobrazené

Začína sa nový školský rok a väčšina rodičov hľadá kvalitné kurzy a krúžky pre svoje deti. Vo väčšine prípadov sa rozhodujeme na základe skúseností alebo referencií od našich známych a priateľov. Prečo by ste si pre učenie sa cudzieho jazyka mali vybrať certifikované kurzy Hocus a Lotus? Prečítajte si aké sú benefity nášho kurzu a ako spoznáte náš kurz.
Stretnime sa s Hocusom 7.9.2014 na Behu linky detskej istoty
Promo akcie
2014.08.17, 21:15 247 x krát zobrazené

Dňa 7.9.2014 o 10.00 na Partizánskej Lúke v Bratislave sa koná beh:21 kilometrov pre deti, organizovaný Linkou detskej istoty. Registrácia začína o 08.00 a trvá do 8,45. Okrem polmaratónu 21 kilometrov sú pripravené aj trate na menšie vzdialenosti a to 7km a 3km. Pre rodiny s deťmi je pripravená špeciálna trať D, so stanovišťami a akciami a po behu aj priestor na zábavu a oddych, kde nájdete aj stánok Hocus a Lotus.

Prihlasovacie meno:
Heslo:

Prihlásený užívateľ tu nájde prehľad najbližších aktivít na ktoré sa registroval.Pozrite si prvú epizódu H&L!