Titulka Dinokroci Vzdelávací program Kurzy pre deti Vzdelávanie učiteľov Slovensko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bilingválne dieťa vďaka Hocus & Lotus?
Cudzojazyčná výchova s Hocus a Lotus
2016.01.02, 21:05 123 x krát zobrazené

Pri pozvaniach do kurzov Hocus & Lotus hovoríme rodičom, že vďaka metóde Hocus & Lotus sa ich dieťa môže stať bilingválnym. Je to naozaj tak? Premýšľali ste niekedy nad tým, aká je definícia slova bilingválny? Medzi lingvistami by ste našli širokú škálu definícií. Od tých prísnych, ktorí hovoria, že bilingválny je ten, kto ovláda dva jazyky na úrovni rodného jazyka, až po tých, ktorí tvrdia, že bilingválny je ten, kto má príležitosť používať dva jazyky na rôznej úrovni vo svojom každodennom živote.
Šťastné a veselé Vianoce!
HL Newsletter
2015.12.22, 08:40 66 x krát zobrazené

Milí priatelia, drahí známi, deti a rodičia, Hocus, Lotus a ich priatelia Vám želajú všetko najlepšie, krásne prežitie Vianočných sviatkov a veľa zábavy. Nezabudnite aj v tomto čase pozerať príbehy v cudzom jazyku, nahrajte si vlastné video z čítania knižiek alebo urobte Hocusovské divadielko pre celú rodinu. Tešíme sa na Vás v roku 2016!!!!
Naratívny formát vs program BabySigns
Cudzojazyčná výchova s Hocus a Lotus
2015.11.19, 22:41 118 x krát zobrazené

Deti sú najšťastnejšie v okamžiku, keď môžu komunikovať s ľuďmi, ktorých majú najradšej – v prvom rade je to rodina. Dokonca aj v období, keď sú ešte veľmi malé, nám chcú veľmi veľa povedať. Snažia sa nájsť spôsob, ako nám povedať o svojich potrebách, pocitoch alebo jednoducho o tom, čo ich vo svete navôkol zaujalo. Pokiaľ sa ale nevedia dorozumieť slovami, nevedia si rady, ako môžu svoje prežívanie predať okolitému svetu, sú sklamané, že im ich najbližší vôbec nerozumejú. Profesorky Goodwyn a Acredolo, Taeschner a mnohé iné výskumy prinášajú jednoduché a hlavne prirodzené spôsoby, ako sa s bábätkom, vašim dieťaťom dorozumieť, podeliť o zážitky v každodennom živote.
Blíži sa koniec roka!
HL Newsletter
2015.11.19, 22:16 101 x krát zobrazené

Z realizačných a logistických dôvodov trocha upravujeme prechodné obdobie pre voľné dokúpenie si jednotlivých kusov materiálov len do konca Novembra. Po tomto dátume bude začiatkom decembra preorganizovaný internetový obchod, pričom zostanú v predaji už len celé sady materiálov a doplnkové materiály. Odporúčame preto využiť zostávajúci čas na doobjednanie chýbajúcich materiálov, keďže po tomto termíne to už nebude možné. Ceny sa následne upravia na nové až od 1.1.2016, tak ako bolo pôvodne avizované.
Prečo nefunguje tradičné vyučovanie pri učení sa cudzích jazykov?
Cudzojazyčná výchova s Hocus a Lotus
2015.11.14, 19:17 187 x krát zobrazené

Na školách sa kladie dôraz na dobrú gramatiku, pretože len so znalosťou gramatických pravidiel môžete bez problémov komunikovať. Gramatika sa dá naučiť pomocou materiálov a lekcií, ale to najdôležitejšie vedieť to použiť aj v praxi príde iba vďaka opakov
Komparácia prirodzene bilingválnych detí a detí navštevujúcich dvojjazyčnú výchovnú inštitúciu
Výskum
2015.11.05, 20:50 142 x krát zobrazené

hlavnou motiváciou dieťaťa pre učenie sa cudziemu jazyku je motivácia sociálna, teda hra s inými cudzojazyčnými deťmi, prípadne dospelými. Najdôležitejšie je, aby dieťa malo z danej činnosti radosť a dostatok primeraných podnetov. Je však zásadné deti nepreťažovať. Nedostatok, ale aj príliš veľké množstvo podnetov má nežiadúce dôsledky. Nemenej dôležité je časté opakovanie naučených fráz a pochvala. Aby výuka mala dlhodobý zmysel je dôležité, aby s ňou deti mohli pokračovať i po nástupe do základnej školy, kde má však už spravidla formálnejší charakter (Harding-Esch & Riley, 2008).

Prihlasovacie meno:
Heslo:

Prihlásený užívateľ tu nájde prehľad najbližších aktivít na ktoré sa registroval.Pozrite si prvú epizódu H&L!