Titulka Dinokroci Vzdelávací program Kurzy pre deti Vzdelávanie učiteľov Slovensko


Magické učenie


6 krokov k magickému svetu!Každá hodina obsahuje kreatívny svet fantázie, v ktorom sa rozpráva len s novým jazykom a deti sú obklopené priateľstvom ich Magickej učiteľky (alebo ich učiteľky v MŠ, ZŠ, ktorá môže mať tiež magické schopnosti), sa zabávajú a učia nový jazyk, každý podľa svojich individuálnych možností.

Len/učiteľka/učiteľ, ktorá/ý sa zúčastnil vzdelávacieho programu pre certifikovaných “Magických učiteľov” vypracovaných Univerzitou Sapienza v Ríme vie magicky pracovať s deťmi a efektívne ich učiť cudzí jazyk s Hocusom a Lotuskou.

Sada materiálov je povinná pre deti učiace sa cudzí jazyk metódou Hocus a Lotus: každý žiak má mať všetky potrebné materiály, pre osvojenie si jazyka.

Kliknite na obrázky aby ste, krok za krokom, videli ako funguje vyučovanie, alebo si pozrite zhrňujúce video:

Krok 1 - Vstup do magického parku Hocus a Lotus!


Prvou vecou, ktorú urobí magický učiteľ, je oblečenie si magického trička, symbolu prechodu z jednej reči do druhej. Tento prechod je pomocou trička fyzicky viditeľný a je znakom pre dieťa, že prichádza zázračný svet Hocus a Lotusky, kde sa rozpráva len novým jazykom.

Krok 2 - Začíname spoločné DinoDivadlo!


Nasledujúc inštrukcie magického učiteľa, všetci spolu opakujeme jeden príbeh z "Dobrodružstiev Hocusa a Lotusky”.

Takto opätovne "zažívame" naše skúsenosti z osvojovania si materinského jazyka, meníme úlohy pri rozprávaní, kombinujeme gestá, využívame mimiku tváre, tón a farbu hlasu, aby sme si priblížili nové slová v príbehu.
Prekladanie nie je potrebné, pretože porozumieme a reprodukujeme nové slová v rámci zábavy a motorickej aktivity! Rovnakým spôsobom sme sa učili materinský jazyk...

Krok 3 - Spievame spoločne DinoMuzikál a opakujeme gestá!


Rovnaký príbeh, ako sme divadelne stvárňovali, si zaspievame. Zároveň počúvame aj hlasy rodených angličanov/nemcov/talianov/španielov/francúzov, ktorých perfektná výslovnosť koriguje aj prípadné nedostatky vo výslovnosti magického učiteľa.

Text doprevádzaný hudbou je prakticky rovnaký, ako je text v DinoDivadle, je len pretransformovaný do muzikálu: jeho úlohou je vytvoriť u detí emočné zážitky a tiež uľahčiť zapamätanie si slov a fráz a napomáha osvojeniu si nového jazyka!

Krok 4 - Čitame DinoKnižku s dobrodružstvom!


Počúvame čítaný príbeh a zároveň sledujeme ilustrácie.
Takto si deti môžu osvojiť farby a frázy, ktoré si nevedeli predstaviť a po tretí krát počúvajú novú slovnú zásobu.

Podobne sa naše deti začínali takto učiť hovoriť, pamätáte si? :)

Krok 5 - Najočakávanejší moment: pozeranie videa!


Konečne si môžeme pozrieť zábavný a veselý animovaný príbeh Hocusa a Lotusky!

Opätovne počúvame originálnu výslovnosť v cudzom jazyku a zabávame sa na príbehu, ktorý už dobre poznáme. Doma si tento príbeh môžeme pozerať znovu a znovu a zabávať sa na ňom. Práve pomocou animovaného príbehu, ktorý je postavený na akcii a slová akciu len popisujú, aj tie posledné deti porozumejú príbeh a frázy, ktorým ešte nerozumeli.

Krok 6 -Záverečná magická formulal!


Všetci sa postavíme do kruhu, chytíme sa za ruky a zatvoríme oči. Pomocou magickej formulky, ktorú spolu odriekame, sa dostaneme opäť do bežného sveta. Vyzlečieme si magické tričká a "blink" privítame sa v slovenskom svete.


Až do najbližšieho stretnutia s Magickou učiteľkou, pozeráme doma príbeh na DVD, počúvame CD a spievame pesničku, prípadne si čítame knižku. Tiež môžete čítať Dinoknižku, alebo využiť iné aktivity v DinoClube online, ktorý je k dispozícii pre žiakov certifikovaných magických učiteľov.

See you soon! Bis bald! Au revoir! Ciao! ¡Hasta pronto!
Naratívny formátMagická učiteľka

Zdieľaj:
Share on Google+